четвер, 14 грудня 2023 р.

 

Опис досвіду роботи вчителів

 Комунального закладу «Куп’янська спеціальна школа»  Харківської обласної ради за темою «Впровадження інтегрованих (бінарних) уроків як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів»

Сучасний стан країни супроводжується суттєвими змінами у суспільстві, що потребує модернізації освіти, нового погляду на навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами.

Якість освітньої роботи залежить від багатьох чинників. Завдання педагогічного колективу – виробити в учня важливі для життя ціннісні орієнтації, власну позицію, відповідальне ставлення до себе та інших, допомогти йому відчути зв'язок власного «Я» з об’єктивною дійсністю, усвідомити свої потреби. Тому кожен педагог повинен бути фахово, педагогічно, психологічно, інформативно, адаптивно та гностично компетентним.

Педагоги нашого закладу освіти свою діяльність  спрямовують на соціальне становлення дитини, формування в неї позитивних особистісних якостей, необхідних для повноцінного існування в різних сферах життєдіяльності.

Під час проведення уроків використовуються нові сучасні педагогічні технології, форми, методи роботи, рольові ситуації, ігри, робота в парах і групах, «Мозковий штурм» тощо. Разом з цим проводяться різні за типами і формами уроки: інтегровані уроки,  уроки-подорожі, уроки-конференції, уроки-дослідження, уроки-роздуми та інші.

З 2011 року педагоги нашого закладу освіти  упроваджують в освітній процес бінарні уроки, на яких матеріал даної теми уроку подається блоками різних предметів у тісній співпраці вчителів-предметників, кожний з яких проводить  етап уроку стосовно того предмета, який викладає.

Бінарний урок дозволяє інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці.

Загальною метою бінарного уроку є розвиток співробітництва педагогів, який переростає у творчій процес  в учнів та формує в останніх креативну компетентність, дає переконання взаємозв’язку предметів у цілісному світі.

Бінарні уроки:

- служать засобом підвищення мотивації навчання, тому що створюють умови для практичного застосування знань;

- розвивають навички самоосвіти, тому що велику частину підготовки до уроку учні здійснюють самостійно і в позаурочний час;

- розвивають аналітичні здібності і винахідливість;

- володіють величезним виховним потенціалом, а також стимулюють до застосування комп’ютерних технологій для мотивації навчання, формування пізнавальної та творчої компетентності, рівня відповідальності кожного за результат роботи групи, успіху кожного учня у розв’язанні порушеної проблеми.

         Наш педагогічний експеримент, щодо упровадження бінарних уроків передбачав попередньо психолого-педагогічну діагностику учнів, яка проходила у формі анкетування. Учням 8-9-х класів  пропонувалося порівняти звичайний і бінарний уроки, відповівши на запитання анкети (від 1 до 10 балів):

1. Емоційне враження від уроку. 2. Співробітництво між вчителями і учнями.

3. Самооцінка діяльності. 4. Зацікавленість у вивченні предметів.

В той же час здійснено моніторинговий аналіз рівня навчальних досягнень учнів 7-10-х класів на звичайному та бінарному уроках.

Рівень навчальних досягнень

Звичайний урок

Бінарний урок

Кількість учнів

Відсоток

Кількість учнів

Відсоток

Високий

12

15%

20

24%

Достатній

26

32%

36

44%

Середній

40

48%

24

29%

Початковий

4

5%

2

3%

Усього

82

100%

82

100%

Таким чином ми дійшли до висновку щодо переваг бінарного уроку над звичайним, а саме:

1. Бінарний урок сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів.

2. Нестандартна форма роботи, посилює мотивацію учнів до навчання.

3. Бінарний урок сприяє розвитку творчого, самостійного мислення.

4. Розвиває навички комп’ютерного оформлення матеріалу.

5. Відбувається індивідуалізація та диференціація навчання.

6. Бінарний урок має оптимальний ефект у класах, де є учні з нестійкою увагою та незначним інтересом до засвоєння предмета.

7. На бінарному уроці створюються комфортні умови партнерського спілкування учнів з учителями.

8. Зростає мотивація і зацікавленість учнів до вивчення необхідного матеріалу відповідно до теми і мети у різних джерелах.

9. Формуються ключові життєві компетенції учнів.

         Вчителі нашого навчального закладу провели низку відкритих бінарних уроків з різних предметів, а саме:

- з природознавства та української літератури «Польові рослини. Позакласне читання новели О. Гончара «Соняшники», 7-й клас;

- з правознавства та християнської етики «Сімя  як соціальна ланка суспільства», 9-й клас;

 - з природознавства та української літератури «Чарівний світ природи у повістях  М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір», 8-й клас;                                                                                                                                                     

 - з української літератури та християнської етики «Духовний світ простої людини у новелі Г.Тютюнника «Три зозулі з поклоном», 10 клас;                                                                                                        -з математики та трудового навчання «Площа прямокутника. Виготовлення скриньки методом орігамі», 8-й  клас;

 - з української літератури та основ здоров’я «Пасічник – професія давня. Продукти бджільництва цінний подарунок природи», 10-й клас;

 - з української літератури й географії «Річка. Панас Мирний «У день на  Купала»,8-й клас;

 - з української мови та історії України « Духовне життя, традиції, обряди українців на початку  ХХ століття» , 9-й клас;

 -з математики та історії України «Люби та знай свій рідний край. Множення і ділення в межах 1000», 5-й клас;

- з географії та математики «Українські Карпати. Розв’язування задач та прикладів», 9-й клас.                                                                                        

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар